4. sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 87 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA - POVEĆANJE KLIMATSKIH AMBICIJA EUROPE ZA 2030.: ULAGANJE U KLIMATSKI NEUTRALNU BUDUĆNOST ZA DOBROBIT NAŠIH GRAĐANA COM (2020) 562 – D.E.U. 20/020;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O PRIMJERENIM MINIMALNIM PLAĆAMA U EUROPSKOJ UNIJI COM (2020) 682 – D.E.U. 20/021;
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA ODBORA O IZVJEŠAVANJU O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA PROGRAMIRANJA OPERATIVNIH PROGRAMA ZA FINANCIJSKU PERSPEKTIVU 2021. – 2027. I PLANA ZA KORIŠTENJE FONDA ZA OPORAVAK;
5. RAZNO.