14. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red:
- usvajanje zapisnika 13. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 43;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 86;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, drugo čitanje, P.Z. br. 11;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2017/1939 OD 12. LISTOPADA 2017. O PROVEDBI POJAČANE SURADNJE U VEZI S OSNIVANJEM UREDA EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA („EPPO“), S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 85;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 83;
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE IZ HONG KONGA ZA SIGURNO I OKOLIŠNO PRIHVATLJIVO RECIKLIRANJE BRODOVA IZ 2009., drugo čitanje, P.Z. br. 81;
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZ CAPE TOWNA IZ 2012. O PROVEDBI ODREDABA TORREMOLINOS PROTOKOLA IZ 1993. NA TORREMOLINOS MEĐUNARODNU KONVENCIJU O SIGURNOSTI RIBARSKIH BRODOVA IZ 1977., drugo čitanje, P.Z. br. 82;
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANCIRANJE DIJELA PROJEKTA "HRVATSKA - DOVRŠETAK AUTOCESTE NA KORIDORU VC", drugo čitanje, P.Z. br. 84.