5. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje Zapisnika 2. sjednice

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 73;

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 57;

3.    RAZNO.