6. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DENTALNOJ MEDICINI, prvo čitanje, P. Z. br. 47;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, drugo čitanje, P. Z. E. br. 14;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI PROGRAMA DJELOVANJA UNIJE U PODRUČJU ZDRAVLJA  ZA  RAZDOBLJE 2021.-2027. I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 282/2014 (PROGRAM „EU ZA ZDRAVLJE“) COM (2020) 405;
4. RAZNO.