3. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P. Z. br. 51 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH ZA 2019. GODINU, podnositelj: Središnji državni ured za demografiju i mlade;
4. IMENOVANJE ČLANA U UPRAVNI ODBOR ZAKLADE „HRVATSKA ZA DJECU“;
5. ODLUKA O OSNIVANJU PODODBORA HRVATSKA IZVIĐAČKA PARLAMENTARNA UNIJA;
6. RAZNO.