8. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 7. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UPUĆIVANJU RADNIKA U REPUBLIKU HRVATSKU I PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 15
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRANCIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 12 
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MNOGOSTRANE KONVENCIJE O PROVEDBI MJERA POVEZANIH S UGOVORIMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U SVRHU SPRJEČAVANJA SMANJENJA POREZNE OSNOVICE I PREUSMJERAVANJA DOBITI, drugo čitanje, P.Z. br. 59 
4. PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 53 
5. PRIJEDLOG ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 54 
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z.E. br. 55 
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT, prvo čitanje, P.Z. br. 56 
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 57 
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 58