7. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 6. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 10;
2. IZJAŠNJAVANJE O AMANDMANIMA NA PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM POSLOVNIKA.