3. sjednica Odbora za obranu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje zapisnika 2. sjednice Odbora 
1.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU;  
2.    RAZNO.