4. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Josipa Šokčevića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje zapisnika 1., 2. i 3. sjednice Odbora;
1. Izvješće o sastancima Europskog vijeća održanim u Bruxellesu, 1. i 2. listopada 2020. te 15. i 16. listopada 2020.;
2. Izvješće o radu Odbora za europske poslove za 2019. godinu – podnošenje Hrvatskom saboru;
3. Razno.