5. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA 4. SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU;
2.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU;
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 50
4.    IZVJEŠĆE DRŽAVNOG ISPEKTORATA REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU I SLUŽBENIM KONTROLAMA INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA U RAZDOBLJU OD 1. TRAVNJA 2019. DO 31. KOLOVOZA 2020.;
5.    RAZNO.