7. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 6. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU, te
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu, s obrazloženjem, za:
-    Hrvatske vode
-    Hrvatske ceste 
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Hrvatske autoceste
-    Autoceste Rijeka-Zagreb
-    HŽ Putnički prijevoz
-    HŽ Infrastrukturu;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P. Z. br. 50;
3. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. i 2023. GODINU, te
Prijedlozi planova izvanproračunskih korisnika za 2021godinu i projekcija planova za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za:
-    Hrvatske vode
-    Hrvatske ceste 
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Hrvatske autoceste
-    Autoceste Rijeka-Zagreb
-    HŽ Putnički prijevoz
-    HŽ Infrastrukturu;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P. Z. br. 51;
5. PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM POSLOVNIKA.