6. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 5. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM POSLOVNIKA - NACRT.