6. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Odbora;

1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE  HRVATSKE ZA 2020. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu  i projekcija za 2021. i 2022. godinu, podnosi se i Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za  2021. i 2022. godinu za:      

-   Hrvatske vode
-   Hrvatske ceste
-   Centar za restrukturiranje i prodaju
-   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-   Hrvatske autoceste
-   Autocestu Rijeka-Zagreb
-   HŽ Putnički prijevoz
-   HŽ Infrastrukturu

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 50;

3. PRIJEDLOG  DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA   2021. GODINU,  S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2022. i 2023. GODINU

Uz prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2022. i 2023. godinu  podnose se i Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2022. i 2023. godinu za:

- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste 
- Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost   
- Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste
- Autocestu Rijeka – Zagreb
- HŽ Putnički prijevoz
- HŽ Infrastruktura

-Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu,  s Prijedlogom projekcija za 2022. i 2023. godinu(konsolidirano),

-Obrazloženje prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske i prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu;.     

4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 51;

5. PRIJEDLOG  GODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA  REPUBLIKE  HRVATSKE  ZA  2019. GODINU I PRIJEDLOG  GODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2019. GODINU – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;

6. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju;

7. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020.  – Državni ured za reviziju;

8. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU;

9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 42 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske