5. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Josipa Šokčevića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 4. sjednice Odbora;
1.    DONOŠENJE ODLUKE O RADNJAMA VEZANO ZA USKLAĐIVANJE POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA S ODLUKOM USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O UKIDANJU ČLANKA 293.a POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA.