6. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“;
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA;
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA SAVJETA JAVNE USTANOVE SPOMEN-PODRUČJA JASENOVAC;
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE;
6.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK;
7.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE;
8.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA VODE;
9.    UTVRĐIVANJE DVA PREDSTAVNIKA IZ REDA ZASTUPNIKA HRVATSKOGA SABORA U OTOČNO VIJEĆE;
10.    UTVRĐIVANJE PREDSTAVNIKA HRVATSKOGA SABORA U UPRAVNI ODBOR FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST;
11.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 22. SRPNJA 2020., O:
a)    priznavanju prava na naknadu za odvojeni život;  
12.    RAZNO.