2. sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2018. GODINI I IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2019. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) BR. 223/2014 U POGLEDU UVOĐENJA POSEBNIH MJERA ZA SVLADAVANJE KRIZE UZROKOVANE PANDEMIJOM BOLESTI COVID-19 COM (2020) 223;
3. RAZNO.