2. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) br. 223/2014 U POGLEDU UVOĐENJA POSEBNIH MJERA ZA SVLADAVANJE KRIZE UZROKOVANE PANDEMIJOM BOLESTI  COVID-19,  COM (2020) 223;
3. INFORMACIJA O METODOLOGIJI ZA IZRADU PRIORITETA FINANCIRANJA ZDRAVSTVA SREDSTVIMA EU-a OD 2021.-2027.;
4. RAZNO.