5. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Odbora;
1. POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2019. – podnositeljica: Hrvatska narodna banka;
2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2019. GODINU – podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
3. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA – podnositelj: Državni ured za reviziju.