3. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 2. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG UDRUGE UZGAJIVAČA ŠKOLJKAŠA „STONSKI ŠKOLJKARI STON“ ZA ODRŽAVANJE TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE U STONU NA TEMU IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE;
2. PRIJEDLOG ORGANIZACIJE POSJETE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE ŽUPANIJSKOM CENTRU ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA;
3. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM  - PREDSTAVKA DRAVA KOM d.o.o.; 
4. IZVJEŠTAJ S ODRŽANOG SASTANKA PREDSJEDNIKA ODBORA NADLEŽNIH ZA PITANJA OKOLIŠA, ENERGIJE, PROMETA I POLJOPRIVREDE NA TEMU „EUROPSKI ZELENI PLAN I ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA: ZA ODRŽIVU I KLIMATSKI NEUTRALNU EUROPU“; 
5. IMPLEMENTACIJA CILJEVA EUROPSKOG ZELENOG PLANA U NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI; 
6. RAZNO.