5. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red:

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA S 4. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
2.    UTVRĐIVANJE SADRŽAJA JAVNOG POZIVA I OBRAZACA ŽIVOTOPISA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE:
a)    članova radnih tijela Hrvatskoga sabora
b)    šest članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije;
3.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 22. SRPNJA 2020., O:  
a)    prestanku prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti (6+6);
4.    RAZNO.