1. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2019. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti;
2. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LUČKIH UPRAVA ZA 2017. - podnositelj: Državni ured za reviziju;
3. RAZNO.