1. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE;
2. RAZNO.