5., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 4. sjednice;
1. PRIJEDLOG  GODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA  REPUBLIKE  HRVATSKE  ZA  2019. GODINU I PRIJEDLOG  GODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2019. GODINU – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG  POLUGODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA  O  IZVRŠENJU DRŽAVNOG   PRORAČUNA   REPUBLIKE  HRVATSKE  ZA  PRVO POLUGODIŠTE  2020 . GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. RAZNO.