1. sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. DOGOVOR O RADU ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE;
2. IMENOVANJE ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM – iz redova članova Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora;
3. RAZNO.