1. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. DOGOVOR O NAČINU RADA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U 10. SAZIVU;
2. DOGOVOR O OBILJEŽAVANJU NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA;
3. RAZNO.