1. sjednica Odbora za ratne veterane

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1.    Prijedlog za imenovanje predstavnika Odbora i njegovog zamjenika u Vijeće za domovinski pijetet, mir i razvoj;

2.    Prijedlog za imenovanje člana u Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;

3.    Izvješće o radu Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine - predlagatelj Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja;

4.    Razno.