2. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. IZMJENE I DOPUNE RADNOG PROGRAMA ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU – PRIJEDLOG UVRŠTAVANJA ZAKONODAVNIH AKATA I INICIJATIVA EUROPSKE KOMISIJE IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM;
2. RAZNO.