1. sjednica Odbora za vanjsku politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. Dogovor o radu Odbora za vanjsku politiku i planu aktivnosti;
2. Informacija o postupanju s klasificiranim dokumentima sjednica Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora;
3. Razno.