3. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje zapisnika 2. sjednice Odbora

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 10.