3. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 2. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
2. PRIJEDLOZI ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA HRVATSKOGA SABORA;
3. RAZNO.