2. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 1. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 22. SRPNJA 2020., O PRIZNAVANJU PRAVA NA:
a) plaću,
b) razliku plaće,
c) zastupnički paušal;
4. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU ZAMJENIKU TAJNIKA I TAJNIKU SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA; 
5. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016. O PRIZNAVANJU PRAVA NA NAKNADU PLAĆE NAKON PRESTANKA OBNAŠANJA ZATUPNIČKE DUŽNOSTI:
a) 6+6,
b) 3+3,
c) do iznosa najviše dvije plaće;
6. RAZNO.