1. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZA UTVRĐIVANJE SADRŽAJA I OBRASCA ZASTUPNIČKOG UPITNIKA SUKLADNO ČLANKU 22. POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., O PRESTANKU PRAVA NA:
a) plaću
b) razliku plaće
c) zastupnički paušal;
3. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA KOJIM SE OVLAŠĆUJE PREDSJEDNIK/CA ODBORA ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O MATERIJALNIM PRAVIMA ZASTUPNIKA I DRUGIH DUŽNOSNIKA KOJE BIRA, IMENUJE I RAZRJEŠUJE HRVATSKI SABOR U RAZDOBLJU U KOJEM ODBOR NE ZASJEDA;
4. RAZNO.