1., zajednička, sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbora za zakonodavstvo

dvorana Josipa Šokčevića

Predloženi dnevni red je:

1. PRIJEDLOG ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 1.