103., elektronička sjednica Odbora za financije i državni proračun

Predloženi dnevni red je:
1. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LUČKIH UPRAVA ZA 2017. - podnositeljj: Državni ured za reviziji;
2. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LOKALNIH JEDINICA ZA 2018. – podnositelj: Državni ured za reviziju;
3. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI MJERA I AKTIVNOSTI PODUZETIH ZA UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ – podnositelj: Državni ured za reviziju.