50., elektronička sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Predloženi dnevni red je:
1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 49. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VICEGUVERNERA I PRESTANKU MANDATA VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE;
3.    RAZNO.