87., elektronička sjednica Odbora za poljoprivredu

Predloženi dnevni red je:

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA 85. I 86. SJEDNICE ODBORA;
2.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU, te Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu za:
-    Hrvatske vode
-    Hrvatske ceste
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Hrvatske autoceste
-    Autocestu Rijeka-Zagreb
-    HŽ Putnički prijevoz
-    HŽ Infrastrukturu;
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 946.