101., elektronička sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

Predloženi dnevni red je:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU.