99., elektronička sjednica Odbora za financije i državni proračun

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA RAZDOBLJE 2020.