100., elektronička sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 934;
2. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - PRIJEDLOG UVRŠTAVANJA ZAKONODAVNIH AKATA I INICIJATIVA EK IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM.