49., elektronička sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 48. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I   UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA “NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ”;
3. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., O: 
a) priznavanju prava na plaću;
4. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU DRŽAVNOM DUŽNOSNIKU - ZAMJENIKU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA;
5. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRESTANKU PRAVA NA MJESEČNU NOVČANU NAKNADU RAZRIJEŠENOM ČLANU ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO;   
6. RAZNO.