60., elektronička sjednica Odbora za gospodarstvo

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika sa 59. sjednice;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2394 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. PROSINCA 2017. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA IZVRŠAVANJE PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 2006/2004, drugo čitanje, P.Z.E. br. 844 - predlagateljica:  Vlada Republike Hrvatske.