48. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 47. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE, IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
6.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
7.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA
8.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
9.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
10.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., O: 
a)    priznavanju i prestanku prava na plaću
b)    priznavanju i prestanku prava na razliku plaće
c)    priznavanju i prestanku prava na zastupnički paušal
d)    priznavanju i prestanku prava na naknadu za odvojeni život
11.    RAZNO.