84. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Ante Starčevića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 83. SJEDNICE ODBORA;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 1107/2009  O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA;
8. RAZNO.