72., djelomično zatvorena, sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 71. sjednice Odbora;
1.     GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU VOJNE SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNE AGENCIJE ZA 2019. GODINU (klasificirani podatak);
2.    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM REDOVNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU ZAKONITOSTI RADA BOJNE ZA ELEKTRONIČKO IZVIĐANJE OBAVJEŠTAJNE PUKOVNIJE GLAVNOG STOŽERA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE (klasificirani podatak);
3.     RAZNO.