124. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 123. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 851; 
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, prvo čitanje, P.Z. br. 852; 
3.    PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 672 - predlagatelj: zastupnik Damjan Vucelić; 
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 674 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar; 
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 644 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a; 
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROFESIONALNOJ MIROVINI, prvo čitanje, P.Z. br. 770 - predlagatelj: zastupnik Mirando Mrsić; 
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 751 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj.