92. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 91. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 851 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZALJUČKA O IZMJENI PRAVILNIKA O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA („Narodne novine“, br. 24/13, 102/17) - predlagatelj: Klub zastupnika Nezavisne liste mladih;
3. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - podnositelj: Državni ured za reviziju;
4. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI STUDENTSKIH CENTARA – podnositelj: Državni ured za reviziju;
5. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE UGOVORA O KONCESIJI ZA FINANCIRANJE, IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE JADRANSKOM AUTOCESTOM (ISTARSKI IPSILON) – podnositelj: Državni ured za reviziju;
6. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE UGOVORA O KONCESIJI ZA FINANCIRANJE, GRAĐENJE TE GOSPODARSKO KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE AUTOCESTE ZAGREB-MACELJ I NJENIH PRATEĆIH OBJEKATA NA CESTOVNOM ZEMLJIŠTU – podnositelj: Državni ured za reviziju.