55., zatvorena, sjednica Odbora za vanjsku politiku

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 54. sjednice Odbora;
1. Davanje mišljenja o opozivu i postavljenju šefova diplomatskih misija i konzularnih predstavništva RH u inozemstvu.