51. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 50. sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE UGOVORA O KONCESIJI ZA FINANCIRANJE, IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE JADRANSKOM AUTOCESTOM (ISTARSKI IPSILON) - podnositelj: Državni ured za reviziju;
2. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE UGOVORA O KONCESIJI ZA FINANCIRANJE, GRAĐENJE TE GOSPODARSKO KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE AUTOCESTE ZAGREB-MACELJ I NJENIH PRATEĆIH OBJEKATA NA CESTOVNOM ZEMLJIŠTU - podnositelj: Državni ured za reviziju;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 817 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a; 
4. RAZNO.