91. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 90. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 331, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
2. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2018. – podnositelj: Državni ured za reviziju;
3. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI USPOSTAVE I KORIŠTENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA CENTRALIZIRANOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE I DRUGIM KORISNICIMA PRORAČUNA – podnositelj: Državni ured za reviziju.