122. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 121. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 848;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 815;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 678 – predlagatelji: zastupnici Snježana Sabolek i Damjan Vucelić;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 597 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a.